Productie Management

Productie Management

Hierbij gaat het om het coördineren, organiseren en uit (laten) voeren van technische en facilitaire werkzaamheden die nodig zijn om een evenement tot een succes te maken.

Door de jaren heen hebben wij diverse evenementen en festivals georganiseerd. Van uit deze tekening word vervolgens een materialen lijst gemaakt met de daar bij horende kosten van de benodigde infrastructuur, technische apparatuur en personeel.

Door middel van een gedetailleerd draaiboek word de planning en taakverdeling van het evenement vastgelegd, worden medewerkers en leveranciers verder ingelicht over de te verrichte werkzaamheden en het evenement op voorhand doorgenomen. In deze draaiboek word vervolgens een materialen lijst gemaakt met de daar bij horende kosten van de benodigde infrastructuur, technische apparatuur en personeel.

Tijdens de opbouw van het evenement zijn de kostenplan en het draaiboek samen de handleiding van het evenement. Ze zorgen voor de juist maatvoering bij het plaatsen van het podium e.d. materialen, voor een duidelijk tijdschema en zorgen voor een soepel lopend evenement.